ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΑΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2651057610
2651057602
info@ekfysews.gr